Voorbeschouwing ZLU seizoen 2020.

Nog voordat er maar één duif ingekorfd is mag het komende vliegseizoen als memorabel beschouwd worden, vogelpest en vogelgriep waren reeds bekend, mond en klauwzeer was ook bekend maar corona was alleen bekend als een Mexicaans biermerk van de brouwerij Grupo Modelo.

Het vliegseizoen.
Een 5 tal vluchten, te beginnen met ( inkorfdata ) Pau op 13 juli, Agen, zowel oud en jarig apart op 20 juli, de topper Barcelona op 26 juli, Perpignan op 3 aug. en tenslotte Narbonne op 10 aug. Gelukkig is er na vele wijzigingen aanvullingen aanpassingen en noem maar een internationaal vliegprogramma tot stand gekomen dat als positief binnen de Nederlandse ZLU spelers is overgekomen.

De voorbeschouwing op de vluchten.
Zoals gebruikelijk bij de ZLU wordt er voor elke vlucht een voorbeschouwing op de website geplaatst, dat deze stukken niet bij de schrijvende pers worden afgedrukt vindt zijn oorzaak in het feit dat daar geen ruimte voor is, begrijpelijk toch !! Nu zal deze voorbeschouwing geplaatst worden op de ZLU site en NPO site. Voor dit seizoen heb ik een zestal liefhebbers kunnen strikken die ik reeds eind jan. 2020 heb benaderd, van corona was toen hier nog geen sprake. Ik heb dit project het “Mozes project “ genoemd, iedere liefhebber geeft antwoord op een 10 tal vragen, en komt met een eigen vraag of opmerking ! De deelnemers zijn, op Pau, Martin de Poorter uit Sluis, op Agen oude duiven,Tim Hage uit Woerden, op Agen jaarlingen Frank Zwiers Terheijden, op Barcelona Gerard Schalkkwijk uit Lopik, op Perpignan comb. A.Saarloos & Zn uit Klaaswaal, en voor Narbonne Marc Gielen uit Maasbree.

Volg hun verhalen straks op de diverse site‘s.

De controle‘s op de vluchten.
Zoals bekend worden alle deelnemende duiven in Rucphen of Geleen ingecheckt in het WCS systeem. Later hierover meer. Bij aankomst wordt de regio controleur ingeseind om op enig moment de duif of duiven te gaan controleren met speciale apparatuur. Voor Zuid/Noord Holland is dit Ruud Vermaat uit Driehuis, voor Zeeland/Brabant Dirk Dekkers uit Steenbergen, voor Oost Nederland wordt dit Arie Heezen uit Arnhem en voor Limburg e.o . Roy de Bresser uit Berg en Terblijt. Deze mensen zorgen ervoor dat de gecontroleerde gegeven ter plekke naar de vluchtleider gaan ( in dit geval Piet Franssen) , en zij ontvangen dan ook meteen de bevestiging dat deze duif volgens de regels is ingekorfd. Dit jaar zullen onze controleurs ook enkele foto‘s maken ter plaatsing bij de reportages, stamboom wordt ook gevraagd. Leg deze dus maar al klaar !!!!!!!!!

De voorbereidingen inzake opleren.
Gezien de zeer late start van het programma werd het voor vele afdeling moeilijk om een fatsoenlijk opleer programma klaar te krijgen, vandaar de vele initiatieven in den lande om de marathonduiven maar van genoeg trainingskilometers te kunnen voorzien. Eenieder hartelijk dank voor de vele uren besteed aan deze werkzaamheden.

De werkers in de lokalen en de incheckcentra.
De ophaalschema‘s staan inmiddels op de ZLU site en infoboekje, dit alles wordt verzorgd door Christ van der Linden van Brabant 2000, deze afdeling haalt de duiven op in geheel Nederland behoudens Limburg. Afdeling Limburg verzorgt de ophaling voor de Limburgse lokalen en wanneer nodig doorrijden naar Rucphen.

In Rucphen is Wim Donks de organisator van het incheckwerk en in Geleen Michel Roumans. Samen met de vele vrijwilligers worden alle duiven via het WCS systeem voorzien van een geheime code. Wij hebben bestuur KBDB hiervoor ook uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, zodat wij van de oeverloze discussie afkomen waarom de “Hollanders “ geen controle ring meer nodig hebben.

Duiven melden.
In het verleden is het meermaals voorgekomen dat het melden van de duiven niet goed functioneerde. Meestal was de oorzaak een internet storing , zoals in 2019 waardoor het melden van de duiven via e-mail onmogelijk was. Om het melden van de duiven minder afhankelijk te maken van internet providers is door het bestuur van de ZLU besloten om naast het melden via e-mail, het melden ook mogelijk te maken via de z.g. Peer to Peer methode. Bij deze methode wordt er een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen de meldpost van het inkorflokaal en de centrale meldpost van de ZLU. Storingen in het netwerk van providers, hebben geen invloed op deze internet verbinding. Als er gebruik wordt gemaakt van deze Peer to Peer verbinding moet het IP-adres en poort-nummer van de centrale meldpost worden ingevoerd in het meldprogramma b.v. 84.25.232.116:4444 Het melden gebeurt dan zonder tussenkomst van een e-mail provider.Het actuele IP-adres van de centrale meldpost staat op de website van De ZLU. Voor zover het verhaal van de mensen ( Frans Huynen-Piet Franssen en Michel Roumans ) die zich belast hebben met het meldprobleem 2019. Op verzoek van de vluchtleider Piet Franssen zal er nog een testcase plaatsvinden, meldposten ontvangen hierover nadere info. Zie de uitvoerige inkorfinstructie op de site en meldinstructie die U t.z.t. door de Centrale meldpost Hub Wetzelaer nog wordt toe gemaild.

Persverslagen.
Ook dit seizoen zullen de winnaars van de ZLU vluchten behoorlijk in het zonnetje worden gezet. Onze vaste ploeg, Marcel Görtzen uit Kerkrade en Ad van Gilst uit Meerssen zullen U ieder op hun beurt de winnaars benaderen inzake hun overwinning en alles wat erbij komt. Een reportage die in goed overleg met de redacties, Jan Hermans De Duif en Gerrit Knol Het Spoor der Kampioenen, geplaatst wordt. Tevens komen deze reportages op de ZLU en NPO ODH.
.

De voorlopige uitslag op de ZLU website.
Bij tijdige lossing en normaal verloop staat vanaf woensdag de voorlopige uitslag op de site van de ZLU, kijk dus wat meer naar deze site. Mocht U duif er niet bij staan, reclameer dan even. Het is nooit leuk indien Uw prestaties niet op de papieren uitslag van de ZLU te zien zijn. Het is om Uw eigen bestwil, overal kan iets verkeerd gaan.

De ongechipte duiven in het coronatijdperk inzake aanbrengen vleugelmerk e.d.
Op verzoek van diverse aanvragers hebben wij tijdens de rondvraag het vraagstuk gummiringen aangekaart. Wij hebben aangegeven welke handelingen verricht moeten worden in het verzamelcentrum om de concoursveiligheid te kunnen waarborgen. Hierop werd door de commissie als volgt gereageerd: In de verzamelcentra kunnen bij de uitvoering van de werkzaamheden de 1,5m grens niet gehandhaafd worden hetgeen een uitdrukkelijke eis is van het RIVM , dus komt de veiligheid van de medewerkers in gevaar en zijn deze handelingen niet toegestaan, mensveiligheid gaat vóór controleveiligheid. Door de commissie werd geopperd om in de lokalen een tweede gummiering aan te brengen zodat in het verzamelcentrum de betreffende duiven direct in de juiste verzendmand geplaatst kunnen worden. De vergadering was van mening dat de concoursveiligheid in dit geval niet gewaarborgd is. Wij hebben toegelicht hoe onze controle functioneert en dat derhalve een tweede gummi in het lokaal aanbrengen in feite geen controle omhelst en het controlesysteem teniet doet. Daarnaast komt de verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Het bestuur ZLU is verantwoordelijk voor het creëren van veilige werkomstandigheden in de verzamelcentra. Willen wij willens en wetens vrijwilligers werkzaamheden laten uitvoeren waarvan wij vooraf weten dat hun veiligheid en die van hun naasten in gevaar gebracht kan worden !

Samenwerking met de NPO.
Voor eind seizoen 2020 hopen wij met bestuur NPO aan een ruime tafel te kunnen gaan zitten om aan alle strubbelingen een eind te kunnen maken, alleen samen kunnen voor een mooi marathon programma zorg dragen. Voorzitter Ben Geerink heeft niet voor niets de ZLU portefeuille in zijn binnenzak gestoken.

De toekomst van de marathonvluchten.
Een hot item, dat deze winter alle aandacht krijgt zowel nationaal als internationaal, er is een te veel aan vluchten, en overal waar een teveel aan is wordt de deelname en dus ook de interesse minder. Zonder elkaar in de wielen te rijden moet er samen voor een passende oplossing gekozen worden.

Ten slotte;
Sportvrienden, het seizoen 2020 staat voor de deur, een deur die lang op een kier stond. Geniet van de komende vluchten en op enig moment komen we terug inzake het winterprogramma.

Namens bestuur ZLU wens ik U veel succes en hopelijk tot ziens !

Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *